Języki obce

zaj_jezyki_obce_banner

Dzieci w wieku przedszkolnym w sposób naturalny nabywają kompetencje językowe, w tym czasie poznają też język ojczysty, który umożliwia im skuteczną komunikację z najbliższym otoczeniem, wyrażanie swoich uczuć, interakcję z rówieśnikami.

 

W edukacji przedszkolnej szczególny nacisk kładziemy na rozwój mowy. Traktujemy ją jako ważny składnik uczenia się i kształtowania świadomości dziecięcej.

 

Wspomagamy dzieci w swobodnym wypowiadaniu się, budowaniu podstawowej świadomości językowej, rozbudzamy zainteresowanie literaturą dziecięcą, rozwijającą fantazję i fascynację światem wyobraźni.