Edukacja muzyczna

zaj_muzyczne_banner

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę jest jednym z podstawowych założeń wychowania przedszkolnego.

 

Uzdolnienia muzyczne, kształtują się od najmłodszych lat, jest to okres intensywnego rozwoju pamięci i wyobraźni, spontanicznej ekspresji muzycznej. Dlatego też poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych kształcimy umiejętność wyrażania emocji, analizy słuchowej oraz rozwijamy wrażliwość na dźwięk, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową.