Nauka o przyrodzie

zaj_przyrodnicze_banner

Dzieci powinny w jak największym stopniu aktywnie, uczestniczyć w poznawaniu otaczającego je świata.

 

Kształtowanie dziecięcej wiedzy, umiejętności i przekonań dotyczących przyrody rozpoczynamy od stwarzania dzieciom okazji do gromadzenia osobistych doświadczeń oraz zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.

 

Dzięki tym działaniom rozwijamy u dzieci:

● umiejętność krytycznego i logicznego myślenia;

● ciekawość;

● umiejętność współpracy;

● umiejętność twórczego działania;

● szacunek do wiedzy, dowodów;

● otwartość umysłu wolnego od uprzedzeń;

● szacunek dla środowisk