Edukacja społeczna

zaj_spoleczne_banner

W ramach wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej dzieci systematycznie wspomagamy je w kształtowaniu obrazu własnego JA uświadamiamy, że warto być odważnym, mądrym, prawdomównym i dobrym dla innych.

 

Dbamy o prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia.

 

Nasz Program zakłada również profilaktykę zdrowotną – to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanieumiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę.

 

Dbając o to kształtujemy przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne a także propagujemy zdrowy styl życia. Zgodnie z podstawą programową maksymalnie wykorzystujemy czas pobytu naszych podopiecznych na świeżym powietrzu, zapewniając im swobodną aktywność ruchową.