Logopedia

logopedia_banner

Głównym celem zajęć jest dobór zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji Podczas spotkań grupowych i indywidualnych prowadzone są zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, poszerzanie słownika dzieci oraz rozwój komunikacji werbalnej.