Logopedzi

logopedzi_banner

Rozwój naszych dzieci wspomagany jest poprzez specjalistyczną opiekę logopedyczną, mającą na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad wymowy.

 

Nasz logopeda prowadzi:

• badania przesiewowe

• zabawy logopedyczne w grupie

• indywidualną terapię dzieci potrzebujących bardziej intensywnych ćwiczeń

Kiedy warto zwrócić się do logopedy o pomoc?

 

Jeśli dziecko:

• nie ma chęci porozumiewania się z rówieśnikami lub osobami z najbliższego otoczenia

• ma trudności z komunikacją

• mówi niewyraźnie

• zniekształca głoski lub je opuszcza (zastępuje)