Nasz program

program_banner

Naturalną tendencją u każdego dziecka jest dążenie do poznawania i doskonalenia się. Zadaniem dorosłych jest nie dopuszczenie do zahamowania tej tendencji oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju ich pełnego potencjału.

W naszym działaniu opieramy się na założeniach programu „ Dobry start przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej-Woźniak, Został on wzbogacony o metodę opracowaną przez Irenę Majchrzak Marię Kielar- Turską, program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz gimnastykę twórczą Rudolfa Labana

 

Nasz program nastawiony jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci.

 

Jego treści obejmują następujące obszary:

• edukację społeczną

• edukację przyrodniczą

• edukację językową

• edukację matematyczną

• edukację ruchową

• edukację muzyczną

• edukacją plastyczną