Nauczyciele

nauczyciele_banner

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.

 

Dodatkowo uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

Kształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu.