Plan dnia

Edukacja {temat}
6:30 – 8:20 Powitanie

–  swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

– aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

– zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela wprowadzające dobry klimat dnia

–  budowanie kontaktu z rodzicami

– obserwacje pedagogiczne

8:20 – 8:50 Śniadanie

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

– wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

8:50 – 9:00 Poranne spotkanie

– rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach., emocjach, wydarzeniach,

-dzielenie się pomysłami itp.

– zabawy integrujące, tworzące atmosferę radości i przyjaźni

– utrwalanie piosenek, wierszy, zabawy przy piosenkach

9:00 – 9:50 Czas zabaw i realizacja podstawy programowej

– zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania

rozwoju dziecka ( edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa,

plastyczna, techniczna, manualna, muzyczna, zajęcia badawcze,

zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka oraz jego twórczości

9:50 – 10:00 II śniadanie

10:00- 11:30 zabawy ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe

– rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna itp.

– zabawy ruchowe i dowolne w sali

–  codzienne spacery (po okresie adaptacji)

– wycieczki

– obserwacje przyrodnicze

11:30 – 12:00 Obiad

– czynności higieniczne i samoobsługowe

– kulturalne spożywanie posiłku

– poznawanie zasad zdrowego odżywiania i różnorodnych produktów żywnościowych

12:00 – 14:20 Odpoczynek i relaksacja

– czynności higieniczne

– mycie zębów po posiłku

– odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

– pomoc w przebieraniu i ubieraniu się

 

W II grupie:

Czas fantazji i niezwykłości

 – zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci

– zabawy wynikające z propozycji dzieci i nauczyciela

(organizowane przez nauczyciela)

– zabawy muzyczne i matematyczne

– zabawy wspierające rozwój wszystkich sfer percepcji – praca indywidualna

– zabawy doświadczalne i eksperymenty

14:30 – 14:50 Podwieczorek

– właściwe zachowanie się przy stole

15:00 – 15:30 Spotkanie z bajką i baśnią

– słuchanie bajek i baśni czytanych przez nauczyciela

– interpretacja muzyczna, plastyczna i ruchowa bajek

– twórcza aktywność dzieci